T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Helal Akreditasyon Kurumu Dış Paydaş Anketi

Anket Açıklaması

Helal Akreditasyon Kurumu 2024-2028 Stratejik Planı'nın hazırlanmasında katılımcı yöntemler esas alınmış olup, kurumumuz faaliyetlerini etkileyen ya da faaliyetlerimizden etkilenen siz değerli paydaşlarımızın görüş, beklenti ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda 15/09/2023 - 30/09/2023 tarihleri arasında aktif olacak anketimize katılımlarınız önem arz etmektedir. Katılımınız için teşekkür ederiz.

* 1 - Cinsiyetiniz

Kadın
Erkek

* 2 - Yaşınız

19 ve daha küçük
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ve daha büyük

* 3 - Eğitim durumunuz

İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü

* 4 - Size uygun seçeneği işaretleyiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşu
Yerel Yönetim
Üniversite
Sivil Toplum Kuruluşu
Özel Sektör
Vatandaş
Diğer

* 5 - Helal Akreditasyon Kurumu ve faaliyetleri hakkındaki bilgilere daha çok aşağıda verilen kanallardan hangisi aracılığıyla ulaşırsınız? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)

Kurum internet sitesi
Basılı medya (gazete, dergi vb.)
Görsel medya (radyo, televizyon)
İnternet haber ve bilgi siteleri
Kurumun sosyal medya hesapları (Facebook, İnstagram,Twitter vb.)
Hizmet alımı veya kurumsal iş birliği sürecinde
Kurum tarafından düzenlenen etkinlikler
Konferans, kongre, çalıştay, seminer, toplantı vb. etkinlikler
Diğer

* 6 - Helal Akreditasyon Kurumu'nu nasıl buluyorsunuz?

Her gün gelişen ve kendini yenileyen bir kurum
Normal gelişme gösteren bir kurum
Çok yavaş gelişen bir kurum
Hiç gelişemeyen bir kurum

* 7 - Helal Akreditasyon Kurumu'nun sektöre ve topluma olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?

Üst düzeyde katkı sağlayan bir kurum olduğunu düşünüyorum
Katkı sağladığını düşünüyorum
Kararsızım
Katkı sağlamadığını düşünüyorum

* 8 - Helal Akreditasyon Kurumu'nun görev, yetki ve sorumlulukları ile sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibiyim.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 9 - İş ve işlemlerinde hizmet kalitesine önem verir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 10 - Ulusal ve Uluslararası kurum veya kuruluşlarla iş birliği yeterli düzeydedir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 11 - Helal Akreditasyon hizmet alanı genişletilmelidir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 12 - Hizmetleri güvenilirdir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 13 - Kamuoyunda olumlu bir izlenimi vardır.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 14 - Kamuoyuyla bilgi paylaşan ve etkin iletişim kuran bir kurumdur.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 15 - Güvenebileceğim bir kurumdur.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 16 - Tanıtım çalışmaları yeterlidir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 17 - Hizmet verdiği kitlenin gereksinimlerini anlamaya çalışır.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Karasızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 18 - Faaliyet alanında yol gösterici ve yenilikçidir.

Kesinlikle Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
Kesinlikle Katılmıyorum

* 19 - Helal Akreditasyon Kurumu'nun güçlü yönü/yönleri aşağıdakilerden hangisidir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Helal akreditasyon konusunda ülkemizdeki yetkili tek kurum olması
Etkin denetim ve akreditasyon süreçleri
Hızlı ve doğru karar alma
Farklı uzmanlık alanlarında tecrübeli insan kaynağına sahip olması
Ulusal ve Uluslararası işbirliği ve iletişim kanalları

* 20 - Helal Akreditasyon Kurumu'nun zayıf yönü/yönleri aşağıdakilerden hangisidir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Kuruma ilişkin bilinirliğin az olması
Türkiye'de helal belgelendirme farkındalığının az olması
Zayıf kurumsal kültür
Kaynaklar ve altyapının yetersiz olması
Paydaşlarla iletişim eksiklikleri

* 21 - Helal Akreditasyon Kurumu için potansiyel fırsat/fırsatlar aşağıdakilerden hangisidir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Helal sertifikalı ürün ve hizmet tüketme bilincinin dünya genelinde yaygınlaşması
Ortak helal standartların benimsendiği ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesi
Paydaşlarla iş birliği ve deneyim paylaşımı olanakları
Helal belgelendirme ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapabilmesi
Mesleki uzmanlığın geliştirilmesi

* 22 - Helal Akreditasyon Kurumu için potansiyel tehdit/tehditler aşağıdakilerden hangisidir? (Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz.)

Helal belgeli ürün/hizmet alanında tüketici farkındalığının az olması
Farklı usulleri benimseyen aktörlerin küresel helal pazarında daha uzun süredir faaliyet gösteriyor olması
Kurumsal kapasite ve mesleki uzmanlık kalitesinin yeterli düzeyde gelişim göstermemesi
Ülkeler tarafından uygulanan farklı helal standartların uluslararası ticarette teknik engele dönüşebilmesi
© Programlama & Tasarim Ticaret Bakanlığı Bilgi İslem Dairesi Başkanlığı
Anket Programı ile ilgili teknik sorunlarınız için ; Ragıp KILIÇ & Zekeriya KORKMAZ ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu sayfa en iyi FireFox ve Chrome da görüntülenir