T.C. TİCARET BAKANLIĞI

KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) İLE MUHTEMEL BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AKDEDİLMESİ HAKKINDA ANKET

Anket Açıklaması

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması akdedilmek üzere müzakerelere başlanacaktır.

Anketin amacı, Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülecek müzakereler öncesinde, ilgili sektör temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerini almaktır.

Anketin Hedef Kitlesi: Firmalar, Şahıslar, Özel Sektör Dernek ve Kuruluşları, Meslek Örgütleri

Tahmini Tamamlama Süresi: 5-15 dk.

< Bu anket kapsamındaki bilgiler Ticaret Bakanlığı bilgi işlem altyapısı kullanılarak, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine hazırlık maksadıyla derlenmekte olup başka bir amaçla işlenmesi, kullanılması ve üçüncü taraflarla paylaşılması söz konusu değildir. >

TAMAMLADIĞINIZDA SONDAKİ "GÖNDER" HANESİNE TIKLAYINIZ

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

İlave Sorularınız İçin İrtibat: sta2@ticaret.gov.tr

* 1 - Temsil ettiğiniz kurumu seçiniz.

Firma
Sivil Toplum Kuruluşu

* 2 - Katılımcı ünvanı? (Firma vd. adı)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 3 - Faaliyette bulunulan sektör?

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 4 - Türkiye ile KİK ülkeleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman) arasında bir serbest ticaret anlaşması (STA) akdedilmesinin yararlı olacağını düşünüyor musunuz?

Destekliyorum
Desteklemiyorum
Tarafsızım

* 5 - Size göre KİK ülkeleri ile muhtemel bir STA kapsamında en önemli alanlar nelerdir?

Pazara Giriş
Menşe Kuralları
Sağlık ve Bitki Sağlığı
Hizmet Ticareti
Ticaret Politikası Önlemleri
Ticarette Teknik Engeller

* 6 - KİK ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor musunuz? Evet ise; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 4'lü bazda en fazla ihracat yaptığınız 5 GTİP nedir? (Lütfen GTİPleri noktalama işareti kullanmadan bir boşluk bırakarak giriniz. Örneğin: 8501 8502 8503 8504)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 7 - Firmanızın KİK ülkelerine 2023 yılı ihracat değeri aralığı hakkında bilgi verir misiniz?

Bulunmamaktadır.
1.000-10.000 $
10.001-100.000 $
101.000-500.000 $
501.000-1.000.000 $
1.000.000-5.000.000 $
5.000.000 $'dan fazla

* 8 - KİK ülkelerinden ithalat gerçekleştiriyor musunuz? Evet ise; GTİP 4'lü bazda en fazla ithalat yaptığınız 5 GTİP nedir? (Lütfen GTİPleri noktalama işareti kullanmadan bir boşluk bırakarak giriniz. Örneğin: 8501 8502 8503 8504)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 9 - Firmanızın KİK'den 2023 yılı ithalat değeri aralığı hakkında bilgi verir misiniz?

Bulunmamaktadır.
1.000-10.000 $
10.001-100.000 $
101.000-500.000 $
501.000-1.000.000 $
1.000.000-5.000.000 $
5.000.000 $'dan fazla

* 10 - İhracat açısından KİK ülkeleri pazarında varsa karşılaşılan zorluklar nelerdir?

Yüksek Navlun Bedelleri/Lojistik Sorunlar
Gümrüklerde İşlemlerin Uzun Sürmesi/Bürokratik İşlemlerin Karmaşıklığı
Uzun Süren Denetim ve Analiz Süreçleri (SBS)/Sertifika Problemleri
Ürün Standartları ve Belgelendirme Gerekleri
Pazara İlişkin Bilgi Eksikliği
Gümrük Vergileri ve/veya Eş Etkili Vergiler (Lütfen Son Bölümde Belirtiniz)
Bankacılık ve Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar
Yetersiz Sınai Mülkiyet Hakları Koruması
Herhangi bir zorlukla karşılaşmadım

* 11 - Son 10 yılda KİK ülkelerinde kaç fuara katıldınız?

Hiç katılmadım
1-3
4-7
8 ve üzeri

* 12 - Son 10 yılda KİK ülkelerine yönelik kaç ticaret heyetine katıldınız?

Hiç katılmadım
1-3
4-7
8 ve üzeri

* 13 - KİK ülkeleri ile muhtemel bir STA'nın ihracata en önemli katkısı nedir?

Öngörülebilir bir ticaret ortamı sunması
Bulunulan sektörde gümrük vergilerinin indirilmesi
Gümrük vergilerinin indirilmesi dolayısıyla ülkemizde girdi maliyetlerinin azalması
Ticarette teknik engellerin kaldırılması
Farklı ise son bölümde belirtiniz

* 14 - Faaliyette bulunduğunuz sektörde gümrük vergilerinin indirilmesi ihracatınızın artırılmasına katkı sağlar mı? Evet ise; ilgili sektörleri belirtiniz.

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 15 - KİK ülkelerinden ithalatta gümrük vergilerinin indirilmesinde hassasiyet arz eden ürün grupları var mıdır? Evet ise; ilgili sektörleri belirtiniz.

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 16 - Belirtmek istediğiniz diğer hususlar varsa lütfen belirtiniz. (200 karakter)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)
© Programlama & Tasarim Ticaret Bakanlığı Bilgi İslem Dairesi Başkanlığı
Anket Programı ile ilgili teknik sorunlarınız için ; Ragıp KILIÇ & Zekeriya KORKMAZ ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu sayfa en iyi FireFox ve Chrome da görüntülenir