T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Türkiye - Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (Dijital Ticaret, Hizmetler ve Yatırım) Anketi

Anket Açıklaması

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında müzakerelerine başlanacak olan Serbest Ticaret Anlaşmasının hizmet sektörlerini, dijital ticareti ve yatırımları kapsayacak şekilde akdedilmesi öngörülmektedir.

Anketin amacı, Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülecek müzakereler öncesinde, hizmet sektörü temsilcileri ve yatırımcıların aşağıdaki hususlarda görüş ve değerlendirmelerini almaktır:

i. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ PAZARI İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

ii. KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ PAZARINDA KARŞILAŞILAN EKONOMİK, TEKNİK VE HUKUKİ ZORLUK VE KISITLAMALAR

iii. MÜZAKERELERDE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKEN SEKTÖR VE KONULAR

Anketin Hedef Kitlesi: Firmalar, Şahıslar, Yatırımcılar, Özel Sektör Dernek ve Kuruluşları, Meslek Örgütleri

Tahmini Tamamlama Süresi: 5-15 dk.

< Bu anket kapsamındaki bilgiler Ticaret Bakanlığı bilgi işlem altyapısı kullanılarak, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine hazırlık maksadıyla derlenmekte olup başka bir amaçla işlenmesi, kullanılması ve üçüncü taraflarla paylaşılması söz konusu değildir. >

TAMAMLADIĞINIZDA SONDAKİ "GÖNDER" HANESİNE TIKLAYINIZ

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

İlave Sorularını İçin İrtibat: hta@ticaret.gov.tr

* 1 - Anketi aşağıdakilerden hangisi adına dolduruyorsunuz:

Şahıs Düzeyinde Mesleki/Profesyonel Hizmetler (Avukatlık, Arabuluculuk, Mali Müşavirlik, Muhasebe, Mimarlık, Mühendislik, Tıbbi Hizmetler, Veterinerlik, Dişçilik, Fizyoterapi vb.)
Mali Hizmetler, Finans, Bankacılık, Sigorta
Taşımacılık, Lojistik Hizmetleri

2 - Firmanızın / Şahsınızın /STK'nızın İSMİ(zorunlu değildir):

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

3 - Firmanızın / Şahsınızın / STK'nızın İRTİBAT E-POSTASI (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 4 - Faaliyet Alanınızla İlgili Aşağıdakilerden Birini Seçiniz

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerine ticari varlık göstermek suretiyle hizmet sağlıyorum
Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinden en az birinde yatırımcıyım (imalat sektörü)
Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde bulunmaksızın, Türkiye'den Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerine sınır ötesi veya dijital ortamda hizmet sağlıyorum
Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri?nden hizmet ithal ediyorum / Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri menşeli hizmetlere aracılık ediyorum
Hiçbiri, ancak Körfez İşbirliği Konseyi pazarı ile ilgileniyorum

* 5 - İlgili Olduğunuz Hizmet Sektörü / Sektörlerini Seçiniz

Şahıs Düzeyinde Mesleki/Profesyonel Hizmetler (Avukatlık, Arabuluculuk, Mali Müşavirlik, Muhasebe, Mimarlık, Mühendislik, Tıbbi Hizmetler, Veterinerlik, Dişçilik, Fizyoterapi vb.)
Mali Hizmetler, Finans, Bankacılık, Sigorta
Taşımacılık, Lojistik Hizmetleri
Dijital Hizmetler, Yazılım, Bilgisayar, E-Ticaret
İletişim Teknolojileri, Telekomünikasyon, Haberleşme
Görsel-İşitsel Hizmetler
Eğitim Hizmetleri
AR-GE Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Turizm Hizmetleri
Gayrimenkul Hizmetleri
Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Perakende veya Toptan Ticaret
Distribütörlük Hizmetleri

* 6 - Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi'ni pazar erişim fırsatları açısından hangi sektörleri en stratejik/öncelikli görüyorsunuz? EN ÇOK 5 İŞARETLEME yapınız.

Şahıs Düzeyinde Mesleki/Profesyonel Hizmetler (Avukatlık, Arabuluculuk, Mali Müşavirlik, Muhasebe, Mimarlık, Mühendislik, Tıbbi Hizmetler, Veterinerlik, Dişçilik, Fizyoterapi vb.)
Mali Hizmetler, Finans, Bankacılık, Sigorta
Taşımacılık, Lojistik Hizmetleri
Dijital Hizmetler, Yazılım, Bilgisayar, E-Ticaret
İletişim Teknolojileri, Telekomünikasyon, Haberleşme
Görsel-İşitsel Hizmetler
AR-GE Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Turizm Hizmetleri
Gayrimenkul Hizmetleri
Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Perakende veya Toptan Ticaret
Distribütörlük Hizmetleri

* 7 - Ülkemizde Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri hizmet sektörü ve yatırımcılarına sağlanabilecek olası pazar açılımları bakımından hangi sektörlerin hassas olduğunu ve iç rekabeti zorlayıcı etkilerin doğabileceğini düşünüyorsunuz? Üç sektör seçiniz:

Şahıs Düzeyinde Mesleki/Profesyonel Hizmetler (Avukatlık, Arabuluculuk, Mali Müşavirlik, Muhasebe, Mimarlık, Mühendislik, Tıbbi Hizmetler, Veterinerlik, Dişçilik, Fizyoterapi vb.)
Mali Hizmetler, Finans, Bankacılık, Sigorta
Taşımacılık, Lojistik Hizmetleri
Yazılım, Bilgisayar, Dijital Hizmetler, E-Ticaret
İletişim Teknolojileri, Telekomünikasyon, Haberleşme
Görsel-İşitsel Hizmetler
AR-GE Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Turizm Hizmetleri
Gayrimenkul Hizmetleri
Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
Perakende veya Toptan Ticaret
Distribütörlük Hizmetleri

8 - AŞAĞIDAKİ 9-18 ARASI HANELERİ BU SORUYA GÖRE CEVAPLAYINIZ: İlgilendiğiniz hizmet sektörü ile ilgili olarak, Körfez İşbirliği Konseyi pazarında karşılaştığınız teknik/hukuki engel veya zorluklar nelerdir? (Birden fazla işaretleme yapabilirsiniz) (Herhangi bir zorlukla karşılaşmadıysanız en sondaki kutucuğu işaretleyiniz)

* 9 - Şirket Faaliyetlerine İlişkin Zorluklar

Şirket kurmaya yönelik zorluklar
Asgari sermaye şartı
Yabancı sermaye kısıtı
Ortak girişim kurma zorunluluğu
Şirket sayısının kısıtlanması
Mağaza ve market gibi perakende satış işletmelerinin sayısına yönelik kısıtlamalar
Birleşme ve satın almalara ilişkin kısıtlamalar
Gayrimenkul edinimine ilişkin kısıtlar
Yerli girdi kullanma zorunlulukları
Devlet tekelinin olması, tekel olan şirketlerin genel rekabet hukukuna tabi olmamaları
Kamu ihalelerinde ayrımcı uygulamalar
Rekabeti bozucu düzenleme ve uygulamalar
Yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik ayrımcı/kısıtlayıcı uygulamalar
DİĞER / AÇIKLAMA: (İşaretlediklerinizle ilgili veya diğer hususlarda özet bilgi vermek isterseniz bir sonraki soruda belirtiniz)
HERHANGİ BİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADIM

10 - Şirket Faaliyetlerine İlişkin Zorluklara Dair Diğer Bilgiler/Açıklama (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 11 - Finansal İşlemler ile İlgili Zorluklar

Kârların transferinde yaşanan sorunlar
Sermaye piyasası araçlarının sahipliğinde ayrımcı uygulamalar
DİĞER / AÇIKLAMA: (İşaretlediklerinizle ilgili veya diğer hususlarda özet bilgi vermek isterseniz bir sonraki soruda belirtiniz)
HERHANGİ BİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADIM

12 - Finansal İşlemler ile İlgili Zorluklara Dair Diğer Bilgiler/Açıklama (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 13 - İnsan Kaynakları ve Vize İşlemleri ile İlgili Zorluklar

Yerli gerçek ve tüzel kişilerle çalışma zorunluluğu
Çalıştırılabilecek personel sayısının kısıtlanması
Yabancı çalışma izinleri ve oturma izinlerinde yaşanan sıkıntılar
Çalışma vizelerinin alınmasında yaşanan sıkıntılar
Yerli personel çalıştırma zorunluluğu
Sosyal sigorta mevzuatına ilişkin sorunlar
Mesleklerin tanınmasına ilişkin yaşanan sıkıntılar (diploma denkliği, mesleki yeterlilik ve lisans alma süreçleri vb.)
DİĞER / AÇIKLAMA: (İşaretlediklerinizle ilgili veya diğer hususlarda özet bilgi vermek isterseniz bir sonraki soruda belirtiniz)
HERHANGİ BİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADIM

14 - İnsan Kaynakları ve Vize İşlemleri ile İlgili Zorluklara Dair Diğer Bilgiler/Açıklama (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 15 - Bürokratik Zorluklar

İzin ve lisanslarla ilgili zorluklar
İtiraz/temyiz süreçlerinde yaşanan zorluklar
Şeffaflık
Karşılıklı tanımaya ilişkin sorunlar
DİĞER / AÇIKLAMA: (İşaretlediklerinizle ilgili veya diğer hususlarda özet bilgi vermek isterseniz bir sonraki soruda belirtiniz)
HERHANGİ BİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADIM

16 - Bürokratik Zorluklara Dair Diğer Bilgiler/Açıklama (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

* 17 - Ayrımcılık / Kayırmacılık Sorunları

Yerli yabancı ayrımı getiren düzenleme ve uygulamalar
Diğer ülkelerin hizmet sunucularını kayıran rekabeti bozucu düzenleme ve ayrımcı uygulamalar
Devlet teşviklerinin yalnızca yerli şirketlere verilmesi
DİĞER / AÇIKLAMA: (İşaretlediklerinizle ilgili veya diğer hususlarda özet bilgi vermek isterseniz bir sonraki soruda belirtiniz)
HERHANGİ BİR ZORLUKLA KARŞILAŞMADIM

18 - Ayrımcılık / Kayırmacılık Sorunlarına Dair Diğer Bilgiler/Açıklama (zorunlu değildir)

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

19 - Bu sorunun hizmet sektörleri haricindeki YATIRIMCILAR (İMALAT SEKTÖRÜ) tarafından yanıtlanması beklenmektedir: Körfez İşbirliği Teşkikatı Ülkerinin en az birinde yatırımcıysanız (imalat sektörü), yatırımınız ve yatırım süreçleri ile ilgili karşılaştığınız ekonomik, teknik, hukuki bir zorluk/kısıtlama var mıdır? Varsa aşağıda açıklayınız:

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

20 - DİJİTALLEŞME ve DİJİTAL TİCARET alanında, varsa, sizi etkileyen en önemli konular nelerdir? Körfez İşbirliği Konseyi ile yapılacak anlaşmada dijitalleşme ile ilgili hangi unsurların olması ve nelere dikkat edilmesi gerekir?

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

21 - Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerine hizmet ihracatı yapabilmenizi veya ihracatınızı artırmanızı sağlayacak koşullar/faktörler nelerdir? Önem ve öncelik sırasına göre kısaca belirtiniz.

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

22 - Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerini sizin için cazip kılan nedir? Bu pazarın daha ileriye taşınabileceğini düşündüğünüz yönleri nelerdir?

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)

23 - Diğer ülke/bölgelere kıyasla Körfez İşbirliği Konseyi pazarının ihracat/yatırım stratejinizdeki önemi nedir? Körfez İşbirliği Konseyi'ne bağımlı olduğunuz alanlar var mıdır? Körfez İşbirliği Konseyi ile ticaretiniz/yatırımınız başka ülke/bölgelerle ikame edilebilir mi? Hangi ülke/bölgeler?

(En fazla 1000 karakter girebilirsiniz)
© Programlama & Tasarim Ticaret Bakanlığı Bilgi İslem Dairesi Başkanlığı
Anket Programı ile ilgili teknik sorunlarınız için ; Ragıp KILIÇ & Zekeriya KORKMAZ ile iletişime geçebilirsiniz.
Bu sayfa en iyi FireFox ve Chrome da görüntülenir